Nezvanična lista seniorskog prvenstva Srbije 2014. godine

GLAVA 22.FL 22psd    2Takmičenje održano 22.06.2014. godine. Prijavljeno  180 takmičara. Otkazalo 8 takmičara. Postignuto 120 rezultata.  USPEŠNOST  TAKMIČENJA   69,76 %

Zlatnu alku osvojio je golub tekir duz GSS 21-102-19-13 sa letom od 15 časova i 45 minuta, vlasništvo Stefanović Zorana  GSS 21 iz Šapca

Ekipni pobednik  je udruženje GSS 128  „Carina“ iz Smedereva sa prosekom tri takmičara od 13 sati 17 minuta i 36 sekundi (Ristić Slobodan 14:42, Nikolić Dalibor 12:47  i Mirko Vasić 12:23:48 )

Ova lista postaje zvanična u koliko niko na nju ne uloži žalbu u roku od 7 dana od dana objavljivanja.

 

Takmičarska komisija u sastavu: Vukanović Dragan –PREDSEDNIK , Rašić Zdravko, Petrović Vladica , Mićunović Radovan, Tomas Marin, Praizović Vladimir (telefonski kosultovan predstavmnik 12. regiona) donosi sledeće odluke:

  1. Ne rangiraju se rezultati takmičarima: Đorđević Draganu GSS 244 OD 10 časova 35 minuta i 48 sekundi i Đorđević Miodragu GSS 244 od 10 časova i 37 minuta, zbog propusta u vođenju takmičenja u takmičenju za seniorsko prvenstvo Srbije. Predlaže se pokretanje disciplinskog postupka protiv pomenutih takmičara , protiv sudija Lukić Gorana GSS 555, Miljković Gorana GSS 57, Đorđević Milana GSS 57 i Ćirković Jugoslava GSS 57 kao i kontrolora Stošić Bojana GSS 598 KONTROLOR koji se nalazi na spisku kontrolora ali sa kontrolorskom legitimacijom 278 a ne 280 kao i Mišić Momčilo GSS 598 KOJI nije na listi saveznih kontrolora A KRITIČNOG DANA SE LEGITIMISAO SA KONTROLORSKOM LEGITIMACIJOM BR 274 koja zvanično pripada drugom Saveznom Kontroloru. Prijava se pokreće i protiv Saveznog Kontrolora Ivana Živanovića GSS 315 zbog nedozvoljenog davanja na korišćenje svoje kontrolorske legitimacije   br 274.
  2. Predlaže se pokretanje disciplinskog postupka protiv sudija Tasić Branimira GSS 51 I Dašić Miomira GSS 51 koji su mimo važećeg takmičarskog pravilnika vodili utakmicu seniorskog prvenstva GSS –a kod takmičara Živojinović Branislava GSS 3 . (Zapisnik nije vođen na svakih sat vremena) .
  3. Predlaže se pokretanje disciplinskog postupka protiv sudija Radosavljević Nemanje GSS 590 i Aleksić Vojkana GSS 590 ZBOG NE POSEDOVANjA OVERENE ČLANSKE KNjIŽICE za 2015 godinu.
  4. Ne rangira se rezultat Gačić Dragoslava GSS 239 od 8 sati i 25 minuta ZATO ŠTO JE DOZVOLIO DA SUDIJE Nikolić Dejan GSS 35 I Mlađenović Marko GSS 35 sude seniorsku utakmicu GSS-a iako je znao da isti nemaju dokumenta (Mlađenović Marko nema upisane alke za 2015. godinu a Nikolić Dejan NEMA KOD SEBE ČLANSKU KARTU). Činjenično stanje je konstatovano od strane kontrolora Praizović Vladimira 010  i Jokić Ranka 172. Protiv pomenutih sudija biće pokrenut disciplinski postupak.

U Beogradu, 08.07.2014.
PREDSEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE GSS-a, Vukanović Dragan    

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie