Nezvanična lista SENIORSKOG PRVENSTVA SRBIJE i pridružene članice 2014.

GLAVA 22.FL 22psd    2Takmičenje održano 06.07.2014. godine. Prijavljeno 118 takmičara. Otkazalo 9 takmičara. Postignuto 61 rezultat. USPEŠNOST TAKMIČENjA 55,96 %

Zlatnu alku osvojio je golub MAVIJAN DUZ GSS 69-10-80-11 sa letom od 15 časova i 24 minuta, vlasništvo Burić Mirko GSS 69 IZ Beograda .

Ekipni pobednik je udruženje GSS 185 “Dva Goluba” iz Smedereva, sa prosekom tri takmičara od 12 sati 53 minuta i 26 sekundi (Dragićević Mirko 13:38:48, Arsenijević Dragan 13:11:00 i Mihajlović Dragoslav 11:50:36 )

Takmičarska komisija u sastavu : Vukanović Dragan – PREDSEDNIK, Ugrinić Saša, Mićunović Radovan, Tomas Marin, Praizović Vladimir (telefonski kosultovan predstavnik 12. regiona): donosi sledeće odluke:

  1. Pokreće se disciplinski postupak protiv takmičara i sudija:
    TAKMIČAR Slobodan Micevski GSS 363 I SUDIJA Drage Petkovski GSS 21 I Predrag Opačić GSS 21 ; TAKMIČAR Blagojević Mile GSS 363 i sudije Velizar Mirković GSS 331 I Živko Perić GSS 139 ; TAKMIČAR Milovan Vujičić GSS 95 i SUDIJA Stošić Žika i Veselinović Milorad GSS 598 ; TAKMIČAR Žujković Ivan GSS 162 I SUDIJA Cvetkovć Dragan i Cvezković Slobodan GSS 242 ; TAKMIČAR Jelena Miladinović GSS 532 I SUDIJA Milan Čanković i Živko Makezić GSS 69 ; TAKMIČAR Sava Mišković GSS 510 i SUDIJA Zlatko Tešanović GSS 15 I Dragomir Janković GSS 98 ; TAKMIČAR Ćebić Radoslav GSS 42 I Sudije Đorović Dušan i Smiljić Aleksandar GSS 329 ; TAKMIČAR Živković Slaviša GSS 115 I SUDIJA Jovanović Veroljub i Božić Ljubisav GSS 197 ; TAKMIČAR Radić Saša GSS 244 I SUDIJA Zdravković Predrag i Jovanović Mladen GSS 128 ; TAKMIČAR Mirko Burić GSS 69 I SUDIJA Milivoje Bulatović i Dejan Sabo GSS 195 ;
    Svima su priznati rezultati, ali pomenute sudije su na pojedinim mestima prilikom vođenja zapisnika prave duže razmake od sat vremena a takmičari nemaju primedbu.
  2. Ne rangira se rezultat od 11 sati i 59 minuta Đorđević Čedomira GSS 15 zbog neispravnog zapisnika, kao i sudije Micevski Milija GSS 363 I Simić Živadin GSS 591 .
  3. Pokreće se disciplinski postupak protiv Prelić Milorad GSS 185 i Kiković Raška GSS 185 zbog ne odlaska na suđenje i njihove garancije Mraković Milanka GSS 185 .

Ova lista postaje zvanična u koliko niko na nju ne uloži žalbu u roku od 7 dana od dana objavljivanja.

U Beogradu 10.07.2014.
PREDSEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE GSS-a Vukanović Dragan

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie