Zvanična lista Seniorskog prvenstva Srbije i pridružene članice 2014.

GLAVA 22.FL 22psd  2Takmičenje održano 06.07.2014. godine. Prijavljeno  118 takmičara. Otkazalo 9 takmičara. Postignuto 61 rezultat.  USPEŠNOST  TAKMIČENjA   55,96 %

Zlatnu alku osvojio je golub MAVIJAN DUZ GSS 69-10-80-11 sa letom od 15 časova i 24 minuta, vlasništvo Burić Mirko GSS 69 IZ Beograda .

Ekipni pobednik  je udruženje GSS 185  „Dva Goluba “ iz Smedereva  , sa prosekom tri takmičara od 12 sati 53 minuta i 26sekundi (Dragićević Mirko 13:38:48 , Arsenijević Dragan 13:11:00  i Mihajlović Dragoslav 11:50:36 )

Takmičarska komisija u sastavu : Vukanović Dragan – PREDSEDNIK , Ugrinić Saša, Mićunović Radovan, Tomas Marin, Praizović Vladimir (telefonski kosultovan predstavnik 12. regiona) donosi sledeće odluke:

 1. Pokreće se disciplinski postupak protiv takmičara i sudija:
  TAKMIČAR Slobodan Micevski GSS 363 I SUDIJA Drage Petkovski GSS 21 I Predrag Opačić GSS 21 ; TAKMIČAR Blagojević Mile GSS 363 i sudije Velizar Mirković GSS 331 I Živko Perić GSS 139 ;
  TAKMIČAR Milovan Vujičić GSS 95 i SUDIJA Stošić Žika i Veselinović Milorad GSS 598 ;
  TAKMIČAR Žujković Ivan GSS 162 I SUDIJA Cvetkovć Dragan i Cvezković Slobodan GSS 242 ;
  TAKMIČAR Jelena Miladinović GSS 532 I SUDIJA Milan Čanković i Živko Makezić GSS 69 ;
  TAKMIČAR Sava Mišković GSS 510 i SUDIJA Zlatko Tešanović GSS 15 I Dragomir Janković GSS 98 ;
  TAKMIČAR Ćebić Radoslav GSS 42 I Sudije Đorović Dušan i Smiljić Aleksandar GSS 329 ;
  TAKMIČAR Živković Slaviša GSS 115 I SUDIJA Jovanović Veroljub i Božić Ljubisav GSS 197 ;
  TAKMIČAR Radić Saša GSS 244 I SUDIJA Zdravković Predrag i Jovanović Mladen GSS 128 ;
  TAKMIČAR Mirko Burić GSS 69 I SUDIJA Milivoje Bulatović i Dejan Sabo GSS 195 ;
  Svima su priznati rezultati, ali pomenute sudije na pojedinim mestima prilikom vođenja zapisnika prave duže razmake od sat vremena a takmičari nemaju primedbu.
 2. Ne rangira se  rezultat  od 11 sati i 59 minuta Đorđević Čedomira GSS 15 zbog neispravnog zapisnika , kao i sudije Micevski Milija GSS 363 I Simić Živadin GSS 591 .
 3. Pokreće se disciplinski postupak protiv Prelić Milorad GSS 185 i Kiković Raška GSS 185 zbog neodlaska na suđenje i njihove garancije Mraković Milanka GSS 185 .

TAKMIČARSKOJ KOMISIJI BLAGOVREMENO JE ULOŽENA ŽALBA OD STRENE TAKMIČARA ĐORĐEVIĆ ČEDOMIRA GSS 15 ,   TAKMIČARSKA KOMISIJA JE PAŽLjIVO RAZMOTRILA ŽALBU GORE POMENUTOG I DOŠLA DO ZAKLjUČKA DA RAZLOZI NAVEDENI U ŽALBI NISU REALNI –  PA STOGA REZULTAT ĐORĐEVIĆ ČEDOMIRA GSS 15 PONOVO NIJE RANGIRAN. PROTIV IMENOVANOG  TAKMIČARSKA KOMISIJA SAVEZA SRBIJE PODNELA JE DISCIPLINSKU PRIJAVU.

U Beogradu, 02.08.2014. godine
PREDSEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE GSS-a, Vukanović Dragan

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie