Održan sastanak Izvršnog odbora GSS-a

GLAVA 22.FL 22psd 2Izvršni Odbor GSS-a održan 03.10.2015. u prostorijama Saveza u 11 časova u Novakovoj 17.

Sastanku prisustvovali: Trifunović Dragan , Radulović Ivan (1.Region), Đorđević Čedomir(3. Region) Gutić Mijoslav (5.Region) Vukanović Dragan (8.Region),Obradović Dragan(10.Region), Tomas Marin (11.Region). Opravdano odsutni: Rašić Zdravko (4.Region) Dr.Mitrović Zoran(6.Region) Vasić Mirko(8. Region)  Marinković Zlatko (9 Region) Kalajdžić Milivoje (12.Region)

Sastanku prisustvovali kao gosti blagajnik Saveza Vlajić Zoran, Teh. Sekretar Jovović Nikola i Predsednik Takmičarske Beograda Praizović Vladimir .

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka izvršnog   odbora.
  2. Predlog za izradu novog kataloga, uz dopune Takmičarskog i Disciplinskog  pravilnika (formiranje komisija, rokovi).
  3. Razmatranje Odluke o uplaćenoj taksi za neodržana Savezna takmičenja.
  4. Formiranje Suda pravde.
  5. Razno.

Sastanak je otvorio i njime predsedavao Predsednik I.O. Trifunović Dragan

1.
Trifunović Dragan je zamolio teh.sek. Jovović Nikolu da pročita zapisnik. Izveštaj je usvojen sa 6 glasova za i jednim protiv( Gutić Mijoslav ). Gutić Mijoslav je zatražio da se o bitnim stvarima kao što su molbe i žalbe okrivljenih  u budućnosti više ne raspravlja telefonskim putem. Trifunović Dragan obrazložio je odluku da se održi telefonski Izvršni Odbor činjenicom da Disciplinski pravilnik nije precizorao da li se polovina kazne odnosi na sezonu ili datum donošenja iste, pa se tako izašlo u susret takmičarima.

2.
Trifunović Dragan obavestio je prisutne članove da jedan član (koji želi ostati anoniman), želi da finansira izradu novog kataloga. Radulović Ivan dodao je da je to idealna prilika da se u Takmičarski i Disciplinski pravilnik ubace svi aneksi koje smo usvojili posle štampanja kataloga.

Praizović Vladimir rekao je da je on bio sa dotičnim gospodinom  i da mu je potvrđeno da će finansirati katalog a da je na nama da pripremimo sav materijal.

Vukanović Dragan predložio je da se uspostavi veza sa Milić Ivanom koji je blizak saradnik sa donatorom i da se sve precizira.

Đorđević Čedomir smatra da promeni pravilnika  mora da se pristupi temeljno i da moramo  dobro da se pripremimo za ovaj ozbiljan posao.  U pravilniku, treba i korenitih izmena da bude. Zbog nepreciznosti Disciplinskog pravilnika   raspravljalo se na početku sastanka. Potrebno je naći još ljudi koji će se reklamirati u katalogu.

Vukanović Dragan dodao je da je do sada dosta urađeno sa Takmičarskim pravilnikom, ali da mora da se formira komisija od eminentnih takmičara koji će učestvovati  u izmenama. Posle tih korekcija, mi kao stabilan Savez ne bi trebali bar desetak godina da ga menjamo, jer je i ovako napisan pravilnik blizu savršenog. Vukanović je napomenuo i  da cena kataloga mora biti normalna, jer se tako ostvaruje prihod pomoću kojeg će Savez jedno vreme normalno funkcionisati.

JEDNOGLASNO JE USVOJENO DA SE PRISTUPI IZRADI KATALOGA U VANREDNOJ GODINI.
Rok za dostavu spiskova društava za novi katalog  je 15.02.2016. godine.

Trifunović Dragan smatra da sada komisija za promenu pravilnika mora da bude ekspeditivnija i manja i da mora snositi veliki deo posla.

Radulović Ivan predlaže da to treba da bude tročlana komisija koja će razmatrati sve predloge koji stižu iz regiona, a da Disciplinska komisija, uz advokata Saveza, bude nosilac promena Disciplinkog pravilnika.

Đorđević Čedomir misli da ta komisija mora da obiđe sve regione za mišljenje, ili da se da rok regionima da pošalju svoja mišljenja komisiji koja će izvršiti trijaž i sve to izneti pred Izvršni Odbor.

Vlajić Zoran je zamolio za reč iako nije član I.O. i predložio da Izvršni Odbor bude nosilac svih promena a da sve predloge pred  Izvršni Odbor, u vezi promena Takmičarskog pravilnika,  iznosi Takmičarska komisija .

Vukanović Dragan smatra da vrhunski takmičari moraju biti uključeni u sve izmene.

Tomas Marin smatra da je pravilnik dovoljno dobar i da samo datume i pojedine tehničke stvari treba menjati.

Jednoglasno je usvojeno da se predlozi regiona o izmenama Takmičarskog pravilnika dostave Takmičarskoj komisiji  do 01.12.2015.
Takmičarska i Disciplinska komisija do 15.12.2015. treba da razmatra pristigle predloge i da ih definiše a potom na Izvršnom Odboru 26.12.2015. treba da dođe do finalizacije svega.

Izvršni Odbor predlog iznosi Skupštini.

U sastav Disciplinske komisije ulaze Vukanović Dragan,  Vulović Milun, Tomas Marin, Stanojlović Mileta, Praizović Vladimir i Veselinović Dragan.

U sastav Disciplinske ulazi kompletna Disciplinska komisija plus advokat Miroslav Jovanović.

3.
Jednoglasno je doneta odluka da se 300,00 dinara koji su uplaćeni na račun kao takmičarska taksa za takmičenja koja nisu održana, prenesu za narednu 2016. godinu. Takmičari koji su uplatili taksu ove godine neće morati da je uplaćuju sledeće.

4.
Trifunović Dragan izneo je činjenicu da Sud pravde nije formiran, a da se nalazi u Statutu GSS-a, i da je vrlo komplikovano to izmeniti. JEDNOGLASNO je usvojeno da svi regioni usvojim redovima potraže  kandidate za sud pravde, a da se o imenima raspravlja na sledećem sastanku Izvršnog Odbora.

5.
Trifunović Dragan izneo je da se na računu Saveza trenutno nalazi  394.249,00 dinara. Ivan Radulović i Đorđević Čedomir predložili su da se pređe na plastične alke koje su kvalitetnije i bolje čitljive. Za sledeći Izvršni Odbor biće donet prototip. Predlog će tada biti razmatran. Jovović Nikola predočio je Izvršnom Odboru da je u Australiji napravljen prvi rezultat po GSS pravilniku. Jednoglasno je usvojeno da se takmičaru koji je napravio rezultat dodeli plaketa  kao stimulans za popularizaciju našeg hobija i takmičenja .

Sastanak završen  u 14 časova.

KRAJNjI ROK ZA RAZDUŽENjE VREĆICA SA KONTROLNIM ALKAMA, KONTROLNIH LEGITIMACIJA, KAO I DOSTAVA INFORMACIONIH KARTONA I KATEGORIJA JE 01.12.2015. GODINE.

U Beogradu 03.10.2015.
Predsednik Izvršnog Odbora, Trifunović Dragan

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie