Bilten br. 5 i obavještenje Izvršnog odbora GSS-a

golubari-beogradIzvod sa sastanka Izvršnog Odbora Golubarskog Saveza Beograda održanog 01.12.2015. godine u 18 časova u prostorijama Saveza u Novakovoj 17 .

Prisutni: Trifunović D.,  Vlajić Z. (Voždovac),  Jovović N. (N.Beograd), Milovanović Z. (Rakovica), Đorđević R. (Zvezdara), Radulović I. (Zemun), Radišić D. ( Lazarevac), Praizović V. (Čukarica), Milanović R. (Grocka), Veselinović D. (Palilula)  i Aleksić S. (Obrenovac)

Odsutni: Avramović N. (Mladenovac) i  umesto Vićentić Živorada iz Obrenovca prisustvovao Dragojlović Rajko bez prava glasa.

Sastanku prisustvovao i predsednik Disciplinske komisije Mitić Boško,  član Nadzornog odbora Stojanović Zoran i blagajnik Janković Branislav.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Izvršnog Odbora
 2. Razmatranje pristiglih predloga za dopunu i korekciju Disciplinskog i Takmičarskog pravilnika
 3. Predlozi kandidata za funkcije u GSS-u (izborna godina)
 4. Razno

Tok sastanka:

 1. Zapisnik sa prethodnog sastanka je usvojen jednoglasno.
 2. Izglasane predloge za izmenu Takmičarskog i Disciplinskog  pravilnika objavićemo kao dodatak uz ovaj bilten.
 3. Ivan Radulović rekao je da GS Beograda mora dobro da razmisli kog kandidata će podržati za predsednika GSS, jer trenutna situacija nalaže da moramo imati adekvatnog čoveka na čelu Saveza. Predložio je i da se o budućim kandidatima još razgovara, i da je sada preuranjeno donositi konačnu odluku. Mitić Boško podržao je ideju da se pred Skupštinu GSB-a izađe s imenom koje će podržati naš region. Aleksić Slobodan izneo je da je pitanje predsednika i Srbije i Beograda uvek aktuelno i da bismo trebali što pre izaći sa listom tih kandidata zbog mogućih trzavica i špekulacija među članstvom.
  ZAKLjUČAK: Jednoglasno je podržana ideja da se o kandidatima vodi dijalog na sastancima, ali da konačan stav o tome koga će podržati Golubarski Savez Beograda donese  pred Skupštinu Saveza.
 4. Ivan Radulović zamolio je pod tačkom razno da se prethodni bilten malo protumači, i naglasio da Dragan Trifunović NIJE DAO ostavku, već  će se nalaziti na čelu Golubarskog Saveza Beograda i Srbije do isteka mandata. To je potvrdio i sam Dragan Trifunović koji je naglasio da je rekao samo da ne želi da se kandiduje za naredni mandat zbog privatnih obaveza, ali da će do isteka mandata voditi Saveze. Dragojlović Rajko naglasio je da je prethodni bilten Beograda umnogome doprineo na stabilizaciji članstva i u Srbiji i u Beogradu i u Obrenovcu, zbog kojekakvih dezinformacija koje širi Vićentić Živorad-Žika Čerkez koji je prešao u SRB i koji pokušava da čak i pretnjama i pozivanjem na ime pojedinih funkcionera SRB -a sa sobom povuče još članstva. Mitić Boško zaključio je da Golubarski Savez Beograda funkcioniše stabilno, da to treba tako i da ostane, i da svo rukovodstvo svojim radom i zalaganjem treba da utiče na još bolji rad. Lično je spreman da se još više angažuje u radu Saveza i stavlja se Savezu na raspolaganje. Vlajić Zoran rekao je da je on u prethodnom periodu imao uzburkano stanje na svojoj Opštini Voždovac zbog prelazaka u SRB, te da je smatrao za shodno da o tome popriča sa Tešić Zoranom, vodećim čovekom  SRB Opštine Voždovac, sa kojim je uvek imao korektan odnos. Iskoristio je priliku kada teh. sekretar GSS-a Jovović Nikola odlazi po poštu i s njim otišao  do “Zamka”, kafića koji Tešić drži. Imali su konstruktivan  razgovor, ali nažalost nisu našli nikakvo kompromisno rešenje jer ne postoji želja druge strane da sedne za pregovarački sto. Rastali su se u korektnom odnosu.Vlajić Zoran predložio je još da Savez uvede sekretara za bezbednost, čija bi uloga bila da kod MUP-a prijavljuje sva naša okupljanja i događaje.  Jovović Nikola naglasio je da se u prethodnom periodu čuo sa sekretarom SRB saveza Beograda Đorđević Draganom i da su posle razgovora zaključili da bi za bilo kakav početak međusobne komunikacije bilo lepo da se Disciplinske mere izrečene u jednom Savezu poštuju i u drugom. Radulović Ivan je rekao da takva odluka postoji na nivou GSS-a , ali je praksa pokazala da se ona ne poštuje. Takođe je dodao da  bi trebalo da se oformi Statutarna komisija, koja bi otklanjala stvari koje su se u praksi pokazale loše, a  moraju se poštovati radi Statuta. Janković Branislav zamolio je sve da se poštuje pravilnik i da se u svakoj turi MORA naručiti najmanje 30 alki. Ponudio je Izvršnom Odboru ostavku zbog nemogućnosti primene pravilnika. Izvršni Odbor dao je JEDNOGLASNU podršku Jankoviću, i dao mu za pravo da u budućnosti vraća Opštinskim Savezima neispravne formulare koji mu stignu. Dragan Trifunović pohvalio je na kraju završeni sastanak kao vrlo efektan i konstruktivan uz konstataciju da su protekla dva sata pokazala da su uprkos pričama i glasinama koje kruže, u našem Savezu dešavanja uobičajena za ovo doba godine.

GOLUBARSKI SAVEZ BEOGRADA, KAO I SVI OPŠTINSKI SAVEZI UDRUŽENI U NjEGA FUNKCIONIŠU NA ZDRAVIM I STABILNIM NOGAMA.

U Beogradu, 01.12.2015.
Predsednik Izvršnog Odbora GSB, Trifunović Dragan

OBAVEŠTENJE IZVRŠNOG ODBORA

Na sastanku održanom 01.12.2015. godine izglasani su sledeći predlozi za korekciju takmičarskog i disciplinskog pravilnika:

TAKMIČARSKI PRAVILNIK

Član 15.

-Dodati pasus : U Saveznim takmičenjima takmičar je dužan posle 15 časova na svakih sat vremena da se javlja štabu i izvesti koliko mu je golubova još aktivno u takmičenju.

Član 20.

-Dodati još i Lige Prvaka i Lige Šampiona.

Član 25.

-Briše se pasus 13 „Golubovi mogu leteti u pogubljenju najviše 10 časova.“

Član 53.
Pod 2

Radi se o trenutnim vremenskim uslovima a ne o prognoziranim vremenskim uslovima za pomeranje takmičenja i treba da glasi : „Ako je temperatura niža od 10 C“,  A prognozirana temperatura od 37 C treba da STOJI KAO TAČKA 3. Ako je prognozirana temperatura veća od 37 C.
Sve naredne tačke u ovom stavu povećavaju se za po jedan broj.

Član 58.

Pomeriti početak Opštinskog Seniorskog prvenstva na poslednju nedelju u maju mesecu a juniorsko prvenstvo pomeriti za jednu nedelju kasnije(treća nedelja Avgusta).

Član 67.

Ako su Savezne sudije sprečene veče pre utakmice, primeniti član 60 stav 3 tačka 5.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Član 8.

Tačka 7. Bi se brisala i glasila: Neprimereno ponašanje , ogovaranje na javnim mestima (uključujući javne mreže) vređanje članova Saveza i rukovodstva na sednicama i na utakmicama. Ova tačka bi se sankcionisala po članu 9 tačka 2.

Član 8.

Tačka 17. umesto tačke dodati zarez a potom članske karte i sudijske legitimacije.

Član 8.

Tačka 16. Treba posle zareza napisati i ko pušta golubove na dan Saveznog takmičenja kažnjava se.

Član 8.

Tačka 19. Ko mimo Saveza izrađuje alke kažnjava se adekvatnom novčanom kaznom, a ko ošteti na bilo koji način kasu Saveza dužan je da nadoknadi štetu.

Član 8.

Tačka 20. Ne ispunjavanje finansijskih obaveza prema udruženju ili višim Savezima biće kažnjivo.

Član 9. treba da glasi:

 1. Javna opomena
 2. Uslovna kazna od 1 do 3 godine
 3. Zabrana takmičenja
 4. Zabrana suđenja
 5. Zabrana vršenja funkcije
 6. Isključenje na određeni period
 7. Isključenje na određeni period sa trajnom zabranom vršenja funkcija
 8. Novčana kazna

U Beogradu, 01.12.2015.   
Predsednik golubarskog saveza Beograda, Trifunović Dragan

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie