Извод из записника са састанка Извршног одбора oд 24. дeцeмбра 2016.

Извод из билтена Извршног одбора 24.12.2016. године са почетком у 11.00 часова у просторијама ГСС Новакова 17. Београд

Непотребно изостављено.

Присутни: Трифуновић Д,  Влајић З.(1. рег), Станојловић М. (3.рег), Рашић З. (4.рег),Гутић М. (5. рег), Вукановић Д. и Васић М. (8.рег), Беломарковић Д. (10.рег), Вуловић М(12. рег)

Одсутни: Др.Митровић З. (6.рег),Калинић Н. (11. рег). Маринковић З. (9.рег).

Дневни ред :

1. Прогноза
2. Усвајање записника са претходног састанка извршног одбора
3. Припрема свечаног дела скупштине
4. Припрема обележавања 50 година удруживања голубарских друштва у савез
5. Окончање спора са Чучуковићем
6. Разно
– Сајт
– Легитимације
– Стање рачуна

ТОК САСТАНКА

Сатанак је отворио председник Трифуновић Драган, поздравио све присутне и на предлог Драгана Вукановића прихватио да прва тачка дневног реда буде прогноза, јер нам је гост Јован Чубрило (прогнозер).
Приступило се усвајању дневног реда. Дневни ред је једногласно усвојен

1. Прогноза

– Вукановић Драган је изнео да такмичарски одбор треба да да своје мишљење, изнео је да су неке примедбе биле неосноване, да је година била лоша како за нас голубаре тако и за прогнозера. Мисли да сарадњу са њим треба наставити и проширити са уговором на пет година. Има иновација уз примедбу да није на прогнозеру да даје оцену да ли треба да се пуштају голубови већ да да параметре на основу којих ће сви да донесу одлуку о пуштању голубова. Прогнозер даје неке параметре који нису нама корисни (брзина ветра преко 1500 метара) уз констатацију да је прогнозер одличан за сарадњу.

– Веселиновић Драган је изнео да прогнозер треба да буде сажетији тј, да одреди параметре: температуру, влажност, брзину и правац ветра и тд.

– Јововић Никола је имао примедбу која се односи на доступност прогнозера. Петком мора да буде доступан од одређеног времена када се доноси одлука о пуштању.

– Васић Мирко је констатовао да код узлазних струја треба обратити пажњу и на поподневне сате када голубови треба да силазе, због комбиновања екипе за пуштање.

– Чубрило Јован (прогнозер) захвалио се на позиву и конструктивној причи која ће свима да користи. Истакао је да у летњем периоду узлазне струје се мењају више пута у току дана. Што се тиче ширине прогнозе то је наслеђено и да су онда настале боје у прогнози (жута, зелена и црвена). Треба увек гледати параметре и не ослањати се на боје у датој временској прогнози. Сложио се да треба укинути образложење повољности, уз напомену да треба читати и текстуални део прогнозе, који појашњава нумеричке параметре и промену времена у току дана.

– Јововић Никола је приметио да је највећих губитка голубова било при брзини 4-5 м западног ветра и да су се тада губили неспремни голубови а дан је дат као повољан.

– Вукановић Драган је изнео да текстуални део треба да буде када постоји опасност да ће бити кише, те  тада треба текстуално образложити само дате параметре.

– Чубрило Јован (прогнозер) ГСС је подигао Метеопланету и да се уложило у опрему која се састоји у куповини јаког рачунара који покреће високу резолуцију. Реална прогоза се ради на удаљености од 100 км, а сада ће бити покривена моделом високе резолуције на 3 км. Тако да ће за општине и на локалном нивоу падавине да буду прецизније. Има на чему да се ради у наредним годинама и биће покренута три нумеричка модела. У знак захвалности ће израдити сајт ГСС без надокнаде, који ће бити прикључен серверу Метеопланете. Обавеза ГСС ће бити само покривање трошкова одржавања сајта.

– Трифуновић Драган ставио је на гласање предлог да се укине прогноза брзине ветра преко 1500 метара јер иста збуњује голубаре.

– Предлог је једногласно усвојен

2. Усвајање записника са претходног састанка извршног одбора

– Вукановић Драган је изнео примедбу на записник са претходног извршног одбора која се односи на читање резлутата првог региона и исправи део везан за салу у којој ће се одржати свечана скупштина.

На свечаној скупштини ГСС читају се сви регионални  резлутати првог региона и прва три места осталих региона. Сала за свечану скупштину је ресторан „Србија“ у Мељаку.

– Трифуновић Драган ставио је на усвајање записника са предходног извршног одбора уз исправку. Записник је једногласно усвојен.

3. Припрема свечаног дела скупштине

Предложено је да се свечана скупштина одржи 1. априла у ресторану „Србија“ у Мељаку.

– Трифуновић Драган ставио је предлог на гласање. Предлог је једногласно усвојен.

Свечана скупштина биће одржана 1. априла у ресторану „Србија“ у Мељаку.

4. Припрема обележавања 50 година удруживања голубарских друштва у савез

– Никола Јововић прочитао је присутним члановима извршног одбора текст који ће се читати на свечаној скупштини.

Трифуновић Драган ставио је предложен текст на гласање. Предложени текст је једногласно усвојен са правом допуне.

Присутни чланови извршног одбора једногласно су донели одлуку да се на свечаној скупштини прочитају сви прваци сениорског и јуниорског првенства ГСС као и сениорског и јуниорског првенства ГСС и придружених чланица, и лиге првака илиге шампиона. Истима ће бити додељење плакете. Присутни чланови извршног одбора једногласно су донели одлуку да се на свечаној скупштини доделе плакете оснивачима и председницима савеза који ће бити прочитани.

Присутни чланови извршног одбора једногласно су донели одлуку да се на свечану скупштину позове председник СРБ савеза Пурешевић и још један члан СРБ савеза.

5. Окончање спора са Чучуковићем

– Трифуновић Драган обавестио је присутне да је спор по тужби Драгана Чучуковића из 2011. против Драгана Трифуновића као председника савеза за повреду части и угледа, напокон окончан пред Апелационим судом, да је пресуда донета без права жалбе.
➢ Накнада парничних трошкова 119,700.00 динара
➢ Правична новчана накнада 50,000.00 динара

– Веселиновић Драган је изнео да је став првог региона да ГСС треба да плати настале трошкове, са примедбом да људи нису упућени са бројем рочишта и бројем спорова који се воде и шта може да се очекује.

– Трифуновић Драган изнео је да се воде два спора један за злоупотребу печата где је више пута донета ослобађајућа пресуда. Јуче (23.12.) стигла је жалба на последњу ослобађајућу пресуду. Други спор води се по тужби Николе Сандуловића против Драгана Трифуновића и Зорана Митровића због одржане конференције за штампу.

Донета је једногласна одлука да ГСС плати настале трошкове по пресуди Апелационог суда у Београду број ГЖ 7417/16 од 09.11.2016. године.

6. Разно

– Израда легитимација Никола Јововић је изнео да контактира са Аустралијом. Наши чланови у Аустралији су вољни да дају донацију од 1500 долара. Желе да се купи машина која ће да израђује легитимације које ће подсећати на нове личне карте. Услов је да цена замене легитимације не буде скупља од 100 динара.

– Одлучено је да ће израда легитимација кренути по добијању донације и куповине машине.

– Вукановић Драган је предложио да се врате уплаћене таксе за такмичење.
– Постоји скупштинска одлука да се таксе не враћају, а да је даља такса укинута .
– Станојловић Милета је предложио да се укине накнада за књиговодствене услуге и да се промене просторије савеза. Да се нађе јефтинији књиговођа.
– Вукановић Драган да се новац за књиговодствене услуге преусмери на плаћање казни по тужбама.
– Драган  Трифуновић је без гласања и одлучивања прихватио да не наплаћује књиговодствене  yслуге.
– Драган Трифуновић је после разговора са штампаром рекао чланству да се не враћају каталози и на њих се не плаћа ПДВ 20%
– Дана 24.12.2016. године ГСС на рачуну има 1.285.160,18 динара, после измирених обавеза за каталоге, и плаћене израде прве туре алкица за 2017. Годину.

Како је ово последњи БИЛТЕН у 2016. Години, председник савеза користи прилику да свом чланству пожели срећну и успешну Нову 2017. Годину са пуно добрих резултата, и одржаним свим савезним такмичењима.  СРЕЋНО !

У Београду, 28.12.2016
ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ OДБOPA ГОЛУБАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, Трифуновић Драган

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie