Izvod iz zapisnika sa sastanka IO GSS održanog dana 25. marta 2017. godine

Izvod iz zapisnika sa sastanka  izvršnog odbora  održanog  dana 25.03.2017. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama GSS Novakova 17, Beograd.
Nepotrebno izostavljeno.
Prisutni:  Dr. Andrija Antić  i , Radulović I. (1. reg),  Stanojlović M. (3.reg), Rašić Z. (4.reg), Gutić M. (5. reg), Jakovljević A. (6. reg), Vukanović D. (8.reg),
Odsutni:  Vasić M. (8.reg), Marinković Z. (9.reg), Belomarković D. (10.reg), Kalinić N. (11. reg), Vulović M. (12. reg).
Dnevni red :
1.    Usvajanje zapisnika sa predhodnog izvršnog odbora
2.    Rešenje donacije iz Australije
3.    Prognoza za 2017. godinu
4.    Rešavanje pitanja firme za izradu alki
5.    Termin za predaju takmičarskoj komisiji (prijava za takmičenje, prijava kontrolora, trebovanje kontrolnih alki, pakovanje kontrolnih alki)
6.    Razno
TOK SASTANKA

Satanak je otvorio predsednik Izvršnog odbora Dr Andrija Antić, pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
1.    Usvajanje zapisnika sa predhodnog izvršnog odbora
Pristupilo se glasanju i zapisnik sa predhodnog izvršnog odbora je jednoglasno usvojen.
2.    Rešenje donacije iz Australije
Izvršena je prezentacija uređaja za izradu plastičnih sudijskih legitimacija sa logom GSS i digitalnom fotografijom (izgled sličan biometriskim dokumentima, nova lična karta i nova vozačka dozvola). Izradom novih legitimacija biće formiran novi registar sudija, sa bazom podataka tako da se u slučaju gubitka ili oštećenja sudijskih legitimacija izrađuje nova bez dostavljanja fotografija, izrađuje se potpuno isti duplikat. Uređaj će biti kupljen od dobijene donacije iz Australije koja iznosi 131.250,00 dinara. Izrada novih plastičnih legitimacija za članove GSS je 100,00 dinara.
3.    Prognoza za 2017. godinu
Jovan Čubrilo izvršio je prezentaciju vremenske prognoze za 2017. godinu. Prognoza više neće izlaziti na sajtu MeteoPaneta kao do sada već će članovi GSS istu pratiti na sajt VOJVODINAMETEO. Prognoza neće sadržati procenu povoljnosti prognozera i biće bez tekstualnog dela, već će biti prikazane vrednosti zadatih parametara.
Članovi GSS mogu na sajtu VojvodinaMeteo pratiti prognozu od polovine aprila meseca. U toku je izrada sajta GSS-a  koji će biti snabdeven svim podacima vezanim za savez i vremenskom prognozom.
4.    Rešavanje pitanja firme za izradu alki
Odlučeno je da će se nabavka alki izvršiti preko zvanične firme i da se ovlašćuje Dr. Andrija Antić da sklopi ugovor za kupovinu gotovih alki (materijal + kucanje) po ceni od 3,60 dinara po jednoj alki.
5.    Termin za predaju takmičarskoj komisiji (prijava za takmičenje, prijava kontrolora, trebovanje kontrolnih alki, pakovanje kontrolnih alki)
Odlučeno je da su sledeći rokovi:
1.    Do  1. maja  dostaviti prijave za seniorsko prvenstvo Srbije i seniorsko prvenstvo Srbije i pridruženih članica.
2.    Do 15. aprila dostaviti spiskove kontrolora iz regiona, trebovanja za kontrolne alke iz regiona.
Odlučeno je da će se izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 5.000, dinara za pakovanje kontrolnih alki u kesice i koverte.
6.    Razno
–    Odlučeno je da se prilikom predaje putnih naloga za troškove prevoza predaje fiskalni račun (gotovinski) Golubarski savez Srbije PIB 107638470 kao i račun za putarinu. Po novom zakonu to je obavezno.
–    TEH.SEKRETAR PRIMA UPLATE ZA ROBU (članske, zapisnike,rejting)I LEGITIMACIJE ISKLjUČIVO PREKO RAČUNA GSS-a (uplatnice) . Uplate u kešu se više neće primati.
–    Izvršni odbor odobrio je 6 besplatnih karata za svečanu skupštinu.

U Beogradu, 25.03.2017.
PREDSEDAVAJUĆI IZVRŠNIM ODBOROM GOLUBARSKOG SAVEZA SRBIJE, Dr Andrija Antić

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie