Izvod sa sastanka IO GSB od 14. marta 2017. godine

Izvod sa sastanka Izvršnog Odbora Golubarskog Saveza Beograda održanog 14.03.2017. godine u 18 časova uprostorijama Golubarskog Saveza Beograda.
PRISUTNI : Dr. Antić A. (Rakovica), Veselinović D. (Palilula), Trifunović D. i Vlajić Z. (Voždovac), Radulović I. i  Mitić B. (Zemun), Praizović V. (Čukarica), Aleksić S. (Obrenovac), Piperin S. (Surčin), Jovović N. (N. Beograd), Đorđević R. (Zvezdara), Milanović R. (Grocka), Čolaković M. (Obrenovac), Stevanović N. (Lazarevac) Ivanović I. (Mladenovac)
ODSUTNIH NEMA

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Izvršnog Odbora
2. Izbor delegata za radni deo Skupštine GSS-a
3.Razno

Tok sastanka:
Sastanak je otvorio i njime predsedavao predsednik GSB-a Dr. Antić Andrija.

 1. Izveštaj sa predhodnog Izvršnog Odbora je jednoglasno usvojen.
 2. Pristupilo se izboru delegata za Skupštinu GSS-a. Dr. Antić Andrija ide u Skupštinu kao delegat po automatizmu (predsednik GSB-a) dok su ostali delegati izabrani po principu broja članova u Opštinskim Savezima.
  Delegati, pored dr. Antića su Vlajić Zoran, Radulović Ivan, Aleksić Slobodan, Ivan Ivanović, Praizović Vladimir, Veselinović Dragan, Milanović Radovan i Đorđević Rade. Ostala je mogućnost da se delegati Aleksić Slobodan i Đorđević Rade zamene sledećim Opštinskim delegatima zbog toga što u subotu moraju da se jave na posao.
  Zbog ostavke Trifunović Dragana predloženo je da se izabere novi delegat za Izvršni Odbor Srbije.
  Jednoglasno je usvojeno da to bude dr. Antić Andrija.
  Vlajić Zoran obavestio je prisutne da se povlačio iz I.O. Srbije i sa mesta blagajnika. Smatra da je dobro obavljao svoj deo posla i da ga je stigao umor. To je jedini razlog zbog kojeg se povlači. Izvršni Odbor dao je predlog da se izabere novi član koji će umesto njega ići u I.O. Srbije. Predložena su dva delegata – Radulović Ivan i Veselinović Dragan.
  Pristupilo se glasanju.
  Radulović Ivana podržalo je 7 delegata (Mitić, Vlajić, Trifunović, Milanović, Aleksić, Čolaković, Jovović), 4 delegata su bila uzdržana (dr. Antić, Piperin, Radulović, Veselinović) dok je 4 delegata bilo za Veselinovića (Praizović, Đorđević, Ivanović, Stevanović). Predlog za nove delegate u I.O. Srbije ispred GSB-a su dr. Antić Andrija i Radulović Ivan.
 3. Mitić Boško predložio je da pored takmičara, besplatne karte imaju i članovi I.O. Beograda, Nadzorni Odbor, Takmičarska i Discilinska komisija. Predlog je jednoglasno usvojen. Sekretar Jovović Nikola obavezao se da napravi spisak onih koji imaju besplatne karte.
  Jednoglasno je podržan predlog da se Skupštini Srbije predloži da se takmičarima vrati takmičarska taksa. Prva tura alki za 2018. uplaćuje se do 1. aprila 2017. godine. Blagajnik GSB prikupljaće uplate 4. i 6. aprila od 14 do 16 časova u prostorijama Saveza. Stanje blagajne na dan 14.03.2017. iznosilo je 188.043,72 dinara.

U Beogradu 14.03.2017.
Predsednik Izvršnog Odbora GSB, dr.Antić Andrija

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie