Održana zajednička sjednica radne grupe MOSS i IO GSS-a

Na inicijativu IO MOSS održana je zajednička sednica radne grupa MOSS i I.O. GSS u Beogradu u restoranu “Kristal” 17.12.2017 godine sa početkom u 12 časova. Tema sednice je spajanje odnosno ujedinjenje dva saveza odgajivača golubova srpskih visokoletača.

Radnu grupu MOSS sačinjavaju Purešević Dragan, predsednik IO MOSS, Marković Radoje, predsednik BS, Stojičić Dragan, podpredsednik MOSS, članovi IO MOSS Đorđević Nenad, Zoran Tešić, Lazar Vancagić,Vladimir Poskurica, Dragan Kuršinović, Dragoljub Radojković i Dragan Đorđević.

I.O.GSS-a sačinjavaju Antić dr Andrija, predsednik IO GSS, Ivan Radulović, Mileta Stanojlović, Zdravko Rašić, Rade Janković, Aca Jakovljević, Mirko Vasić, Dragan Vukanović, Dejan Belamarković, Nikola Kalinić, Milun Vulović i teh.sekretar GSS-a Nikola Jovović.

(izvod iz zapisnika)

Sednicu je otvorio Dragan Purešević i u radno predsedništvo predložio Marković Radoja, Antić dr Andriju i sebe, za zapisničara Đorđević Dragana što je jednoglasno prihvaćeno.

Dragan Purešević: Pozdravlja sve prisutne i izražava zadovoljsvo zbog uspešno organizovanog zajedničkog skupa i podseća da je razlog okupljanja dogovor oko sprovođenja inicijative za ujedinjenje odnosno spajanje saveza MOSS i GSS.

Dr Andrija Antić: Smatra da je ovo istorijski događaj i da je svestan postojanja težnje za ujedinjenjem. Dalje ističe da je ovo generacija koja ima kapacitet da sprovede spajanje dva saveza a da je zajednički skup simbol međusobnog uvažavanja.

Radoje Marković: Izrazio je zadovoljstvo zbog zajedničkog okupljanja i ističe da treba prošlost da ostavimo iza sebe i da pogled uperimo u budućnost. Treba da iskažemo veličinu i da na svim nivoima prevaziđemo mimoilaženja. Svi trebamo svojim autoritetom da propagiramo među članstvom ideju o jedinstvenom savezu.

Dragan Purešević: Zahvalio se svima koji su učestvovali na fudbalskom turniru u Šapcu koji je pod pokrovitestvom MOSS organizovan u čast jubileja 40 godina od osnivanja Opštinskog saveza Šabac i na kojem je učestvovao veliki broj članova GSS. Upoznaje prisutne da je pre zajedničke sednice radna grupa MOSS-a održala sednicu na kojoj donet zaključak da se želi spajanje sa GSS savezom bez ikakvih uslova.

Dr Andrija Antić: Članovi IO GSS žele da čuju ideje iz MOSS koje će spustiti u bazu i čekati povratne informacije.

Ivan Radulović: Smatra da je članstvo za spajanje ali da su problemi razlike u rejting listama, šampionskim kategorijama i slično. Zamisao da u 2018. godini nastupimo zajedno kao Udruženi savez GSS i MOSS je odlična, jer bi tako smanjili troškove takmičenja kupovine nagrada i drugo. Razlog je strah šta će biti ako zajednica ne funkcioniše.

Dragan Stoičić: Ovo je najosetljivije pitanje golubarskog sporta u Srbiji. Najviše problema ima na lokalu koje je i najteže rešiti. Predlog je organizacija referenduma na nivou udruženja, svako u svom savezu i da se odredi granica koja će značiti da je referendum uspeo.

Kalinić Nikola: Pretpostavlja da bi članstvo u 99% slučajeva bilo za ujedinjenje ali će pitati kako će se vršiti spajanje i kako će se rešiti tehnička pitanja.

Dr Andrija Antić: Ovde treba napraviti platformu koja će se ponuditi članstvu.

Dragan Purešević: Treba napraviti ekspertsku grupu od članova oba saveza koja treba da napravi tehnička rešenja.

Mirko Vasić: Ideja je prihvaćena pozitivno u mom opštinskom savezu.

Tešić Zoran: Lično je za spajanje ali se ponovo pojavljuju problemi zbog kojih je savez i rasturen. Ne treba braniti interese pojedinaca već da se gleda napred i da rejting lista ne treba da bude kamen spoticanja.

Vukanović Dragan: Zadovoljan je što učestvuje u radu sada kada je GSS stao na noge pa oba saveza polaze iz iste ravni. Pitanje je kako izaći pred članstvo i da je važno da se iz sve snage deluje u svojim sredinama. Treba se boriti za svakog člana. Ističe da nikome nisu važne funkcije i da ljudi koji nastave da vode savez moraju da budu čistog obraza. Smatra da rejting lista mora da pretrpi neke izmene. Vidi pozitivnu klimu u svom regionu.

Dragan Purešević: Treba da poštujemo dogovore i da dogovore unapredimo a ne da unazadimo. Postoji pozitivna atmosfera i da članstvu treba predočiti elementarne stvari za spajanje.

Dr Andrija Antić: Treba izdvojiti glavne sporne tačke koje su kamen spoticanja spajanju.

Radoje Marković: Napraviti ekspertski tim koji treba da ponudi rešenja za sporne stvari i na osnovu toga napraviti referendumska pitanja. Što se tiče recidiva prošlosti treba objasniti da je prošlo 15 godina i da je vreme za pomirenje i okretanje budućnosti.

Dr Andrija Antić: Naša ekspertska grupa je ceo izvršni odbor. Treba sada rešiti sporna pitanja a ostatak ostaviti ekspertskim grupama i izvršnim odborima GSS i MOSS.

Mirko Vasić: Na sednici Opštinskog saveza Smederevo niko nije postavio pitanje rejting liste. Najvažna je dobra inicijativa.

Dragoljub Radojković: Ovako veliko telo ne može da rešava izdvojena pitanja. Smatra da to mora da bude mala grupa koja rešenja prezentira izršnim odborima.

Vukanović Dragan: Smatra da je rejting lista najveći kamen spoticanja.

Aca Jakovljević: Zahvaljuje MOSS na pozivu za razgovor. Ovde će se lako postići dogovor ali se problemi javljaju u bazi. U rasinskom okrugu niko nisakim nema problem. Predlaže da prvi region jednog i drugog saveza naprave dogovor koji će se preslikati na druge regione.

Nikola Jovović: Ako iza platforme stanu oba izvršna odbora neće biti problema na nivou baze ali tamo gde bude problema treba da se pojave ljudi koji vode saveze.

Dragan Purešević: Postoje neke stvari kao dupla udruženja, sedište saveza, rejting lista, koje mogu danas da se reše, a neke druge mora da reši radna grupa kao što su usaglašavanje statuta, takmičarskog i disciplinskog pravilnika i dr.

Ivan Radulović: Predstavnici regiona treba da sednu jedni preko puta drugih i da reše sve probleme ukoliko postoje.

Toma Danilović: Pozdravlja inicijativu da se sprovede spajanje. Akcenat stavlja na rejting listu jer je to minuli rad svakog golubara takmičara.

Dr Andrija Antić: Poštuje Danilovića ali smatra da ako poštujemo takmičare treba praviti rejting liste za kraći vremenski period a njoj pridodati stare rejting liste.

Miloš Murić: Predlaže trajnu i desetogodišnju rejting listu.

Tešić Zoran: Najosetljivija tema je takmičenje. Kompromis je da ostanu obe rejtig liste i ako dođe do ujedinjenja uvesti treću zajedničku rejting listu.

Dragan Kuršinović: Da bi se izbegla polemika smatra da bi dve rejting liste bile neizvodljive i da treba da se održi istorijska rejting lista ali napraviti novu listu od nastanka ovog saveza.

Dejan Belamarković: postavlja se pitanje preregistracije udruženja i troškovi u vezi sa tim.

Ivan Radulović: Otišlo se previše u širinu pa treba finalizovati predloge.

PREDLOG 1: da se održavaju postojeće rejting liste oba saveza a od momenta spajanja formira se treća-nova rejting lista. Predlog za rejting liste je jednoglasno usvojen.

PREDLOG 2: preporuka da se udruženja sa istim matičnim brojem spoje gde je to moguće a gde nije dodaje se posebna oznaka matičnom broju udruženja. Opštinski i okružni savezi moraju biti jedinstveni. Predlog je jednoglasno usvojen.

PREDLOG 3: naziv saveza “GOLUBARSKI SAVEZ ODGAJIVAČA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAČA SRBIJE”, skraćeni naziv “GOLUBARSKI SAVEZ SRBIJE”, oznaka na alkici “SRB”. Predlog je jednoglasno usvojen.

Dragan Purešević: Sledeće bitno pitanje je sedište novonastalog saveza. Zbog specifične situacije u MOSS predlog je da sedište novonastalog saveza bude u Jagodini, jer je MOSS od grada Jagodine prostor na korišćenje.

Nenad Đorđević: Svi incijatori odvajanja iz SS saveza su izričiti da sedište bude u Jagodini. U suprotnom postoji mogućnost da jedan deo golubara članova MOSS iz centralne i južne Srbije ne podrže spajanje saveza i da se odvoje.

Dr Andrija Antić: Smatram da je Beograd administrativni centar Srbije u svakom pogledu. Međutim I.O GSS je imajući u vidu specifičnu situaciju u MOSS , odlučio je predloži članstvu da sedište bude u Jagodini, prevenstveno iz razloga da nebi došlo do toga da jedan broj članova sa juga Srbije nezadovoljan odlukom o sedištu napusti novi savez. Uostalom, sednice I.O i skupštine novog saveza se mogu održavati i u Jagodini i drugim gradovima a savez će svakako funkcionisati u prostorijama u Beogradu.

Tešić Zoran: Podseća da nijedan savez nema prostor za sednice u svom vlasništvu i predočava da postoji mogućnost da se dobije plac na teritoriji Beograda za izradnju sopstvenih prostorija.

PREDLOG 4: da se za sedište novonastalog saveza predloži grad JAGODINA. Predlog je jednoglasno usvojen. Usvojeno je da je rok za vraćanje referendumskog materijala iz baze u saveze 1. februar 2018. godine.

Sednica je završena u 16 časova.

Predsedavajući:
Dragan Purešević MOSS
Dr Antić Andrija GSS

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie