Izvod sa sastanka IO GSB od 16. januara 2018. godine

Izvod sa sastanka Izvršnog odbora Golubarskog saveza Beograda održanog 16.01. 2018. godine u 18 časova u prostorijama GSB-a u Grmeču.

Prisutni : Dr Antić A. (Rakovica), Veselinović D. (Palilula), Aleksić S. (Obrenovac), Janković B. (Voždovac), Radulović I. i Mitić B. (Zemun), Praizović V. (Čukarica), Piperin S. (Surčin), Jovović N. (N.Beograd), Đorđević R. (Zvezdara), Milanović R. (Grocka), Ivanović I. (Mladenovac), Đorđević M. (Lazarevac)
Odsutan: Čeh A. (Voždovac)

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Izvršnog Odbora
  2. Izveštaji sa Opštinskih referenduma o inicijativi za spajanje GSS-a i MOSS-a
  3. Priprema radnog dela Skupštine GSB-a
  4. Priprema golubarske slave Bogojavljenje 2018.
  5. Razno

Tok sastanka:

1. Izveštaj sa predhodnog Izvršnog Odbora je jednoglasno usvojen.

2. Sekretar GSB-a Jovović Nikola pročitao je pismene odluke 11 Opštinskih Saveza koji sačinjavaju GSB. Opštinski Savez Zemun nije doneo pismenu odluku, ali je rekao usmeno da je za pregovore o spajanju. Za inicijativu o pregovorima o spajanju GSS-a i MOSS-a pismenim putem glasalo je 10 Opštinskih Saveza (Voždovac, Rakovica, Palilula, Čukarica, Lazarevac, Surčin, Obrenovac, Grocka, Novi Beograd i Mladenovac). Protiv je bio Opštinski savez Zvezdara.

GOLUBARSKI SAVEZ BEOGRADA DONOSI ODLUKU DA PODRŽAVA INICIJATIVU ZA PREGOVORE O UJEDINjENjU GSS-a sa MOSS uz sledeće uslove platforme za pregovore:

PREDLOG 1: da se održavaju postojeće rejting liste oba saveza a od momenta spajanja formira se treća – nova zajednička rejting lista. PREDLOG SE USVAJA JEDNOGLASNO.

PREDLOG 2: preporuka da se udruženja sa istim matičnim brojem spoje gde je to moguće a gde nije dodaje se posebna oznaka matičnom broju udruženja. Opštinski i okružni savezi moraju biti jedinstveni. USVAJA SE JEDNOGLASNO, uz uslov da se starije udruženje određuje na osnovu rešenja APR-a.

PREDLOG 3: naziv saveza “GOLUBARSKI SAVEZ SRBIJE”. USVOJENO JEDNOGLASNO, oznaka na alkici “SRB” USVOJENO sa 6 glasova protiv i 8 glasova za.

PREDLOG 4: da se za sedište novonastalog saveza predloži grad JAGODINA. Predlog je ODBIJEN sa 10 glasova protiv i 4 glasa za. PREDLAŽE se da sedište ostane Beograd.

DODATNI PREDLOZI:

PREDLOG 5: Statutarna komisija da u Statut novoformiranog Saveza ubaci član kojim se TRAJNO zabranjuje bavljenje bilo kakvim funkcijama (od društva do Saveza) članovima koji su materijalno, takmičarski ili krivično oštetili dosadašnje Saveze kojima smo pripadali. USVOJENO JEDNOGLASNO.

PREDLOG 6: Da se na nivou Saveza GSS i MOSS formiraju radne grupe koje će usaglasiti Statut, Disciplinski i Takmičarski pravilnik, s tim što se insistira da radna grupa koja će usaglašavati Takmičarski pravilnik insistira na takmičarskim normama iz pravilnika GSS-a, kao i na tome da se društvena takmičenja ne mogu bodovati za rejting listu, niti mogu ulaziti u sticanje kategorija i služiti kao kvalifikaciona za više Saveze. USVOJENO JEDNOGLASNO.

3. Radni deo Skupštine GSB-a održaće se u nedelju, 18.02.2018. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza u Grmeču, pošto se došlo do zaključka da nove prostorije ispunjavaju uslove za prijem 34 delegata, koliko okvirno broji Skupština GSB-a, čime se smanjuju finansijski troškovi za zakupa sale.

4. Golubarska slava GSS-a Bogojavljenje održaće se u sali restorana „Vidovdan“ 19.01.2018. sa početkom od 11 časova. Domaćin slave je GSS 247 . Troškove iznajmljivanja sale u iznosu od 30 000 ,00 din. snosiće Savez.
POZIVAMO sve golubare iz svih Saveza da uveličaju ovu manifestaciju. Ulaz je slobodan a jede se i pije ono što donesemo mi i domaćini slave.

5. Pod tačkom razno javio se delegat O.S. Mladenovac, Ivanović Ivan i zatražio da sledeće godine oni budu domaćini slave, ali da lokacija bude Mladenovac. Predlog je usvojen.

Sastanak završen u 20:00 časova.

U Beogradu, 16.01.2018.
Predsednik Izvršnog Odbora GSB, Dr Andrija Antić

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie