Izvod iz zapisnika sa Skupštine GSS-a održane dana 18. marta 2017. godine

Izvod iz zapisnika skupštine održane dana 18.03.2017. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama hotela “N” u Beogradu. Nepotrebno izostavljeno.

Prisutni:  Milanović Radovan, Ivanović Ivan, Peperin Sreta, Praizović Vladimir, Radulović Ivan, Milić Ivan, Veselinović Dragan, dr. Andrija Antić  i Vlajić Zoran (1. reg.),  Stanojlović Mileta, Đorđević Čedomir (3. reg.), Rašić Zdravko (4. reg.), Gutić Mijoslav (5. reg.), Jakovljević Aca, Pajić Dragan i Bašić Rodoljub (6. reg), Petrović Branko, Gačić Velibor,  Vasić Mirko, Vukanović Dragan, Aleksić Aleksandar, Jovanović Željko i Batinić Srba (8. reg.), Marinković Zlatko. (9. reg.), Belomarković Dejan. (10. reg.), Kalinić Nikola, Binak Ajdari i Saveski Aleksandar. (11. reg.), Vulović Milun, Ćirković Radoslav, Savković Branko, i Dragutinović Milovan (12. reg.).

Odsutni: Đorđević  Zoran (7. reg.), Miladinović Vladan (8. reg.) i Kalajdžić Milivoje (12. reg.),

Dnevni red :
– po dostavljenom materijalu –

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor radnog predsedništva, zapisničara i overivača zapisnika
 3. Izveštaj verifikacione komisije
 4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu za period između dve skupštine
  a) Izveštaj takmičarske komisije
  b) Izveštaj disciplinske komisije
  v)Finansijski izveštaj
  g)Izveštaj nadzornog odbora
 6. Diskusija po podnetim izveštajima
 7. Usvajanje izveštja
 8. Predlog finansijskog plana za 2017. Godinu
 9. Diskusija i usvajanje
 10. Dopuna predsedništva
 11. Dopuna komisija
 12. Razno

TOK SASTANKA

Predsednik izvršnog odbora GSS Dragan Trifunović podneo je ostavku i nije se pojavio na Skupštini, takođe na Skupštinu nije bio prisutan ni zamenik predsednika Izvršnog odbora Kalajdžić Milivoje.

 1. Satanak je otvorio Đorđević Čedomir, pozdravio sve prisutne, i predložio dva overavača zapisnika Vasić Mirka i Jakovljević Acu. U radno predsedništvo Skupštine predloženi su: Đorđević Čedomir, Radulović Ivan, Ćirković Radosav i Rašić Zdravko.
 2. U radno predsedništvo skupštine predloženi su: Đorđević Čedomir, Radulović Ivan, Ćirković Radosav i Rašić Zdravko,  Zapisničar je sekretar saveza Zdravko Rašić. Za ovaravače zapisnika izabrani su Vasić Mirko i Jakovljević Aca.
 3. Izvršeno je prebrojavanje prispelih delegata sa overenim ovlašćenjem regionalnih saveza i ustanovljeno da je na sednici Skupštine GSS prisutno 32 delegata, da su odsutna 3 delegata i da skupština ima potreban broj delegata za svoj rad.
 4. Svi delegati su dobili uz materijal i poslovnik o radu, isti su pročitali i pravilnik o radu je jednoglasno usvojen.
 5. Izveštaj o radu izvršnog odbora između dve skupštine pročitao  je Zdravko Rašić
  a) Izveštaj takmičarske komisije pročitao je Mileta Stanojlović
  b) Izveštaj disciplinske komisije pročitao je Mitić Boško
  v)  Finansijski izveštaj nije čitan.
  g) Izveštaj nadzornog odbora pročitao je Đorđević Čedomir
 6. Diskusija po podnetim izveštajima
  –    Vlajić Zoran postavio je pitanje: „Zašto materijal nije podeljen skupštinskim delegatima“? Priložio je specifikaciju o broju naručenih alki za 2017. godinu sa brojem udruženja i brojem članova.
  –    Radulović Ivan pročitao je ponudu za izradu aluminijumskih alki sa cenom od 3,60 dinara za kompletnu alku (materijal i kucanje). Predlaže da se svaka promena na računu GSS prosledi izvršnom odboru.Diskusija  po  Izveštaju o radu izvršnog odbora
  Stanojlović Mileta je istakao da predsednik nije došao na skupštinu i nije zakazao Izvršnim odbor 5 meseci.

  Diskusija  po  Izveštaju  takmičarske komisije
  Mirko Vasić stavio je primedbu na rad takmičarske komisije GSS i rekao prisutnim delegastima:“Mi kao opštinski savez Smederevo, nismo dobili materijal do zadnjeg dana iako smo imali 29 takmičara za Srbiju i 19 takmičara za Srbiju i pridružene članice. Da se održalo takmičenje ne bi uradili ništa i takmičenje bi propalo. Strogo sam za poštovanje pravila i člana 66. Takmičarskog pravilnika koji je jasan i dat je rok dostavljanja zapisnika, Vukanović Dragan mi je rekao treniram ti živci. Vukanović Dragan pravi konfuziju u mom opštinskom savezu. Takođe je veliki problem jer nisu podeljenja dovoljna novčana srdstva koja bi pokrila troškove komisija. Problem je kako naći garanciju jer moje komisije idu najdalje“. Mikleta Stanojlović je odgovorio:“Svi materijali su poslati na vreme a šta se u vašem regijonu dešava ja ne znam“. Vukanović Dragan je odgovorio: “Mirko je 100% u pravu”.

  Diskusija  Finansijskog izveštaja
  Milić Ivan je konstatovao da u materijalu nije dostavljen izveštaj iz banke o stanju računa iz predhodnog dana. Gavrilo Jelić (gost): “Pre dve godine sam potegao pitanje izrade alki”. Dragan Veselinović je pitao:“Zašto finansijski izveštaj nije potpisao blagajnik Vlajić Zoran. Izrađen je program za alkice. Troškovi advokata su nejasni jer nije istaknuto broj ročišta kao i održanih ili ne održanih ročišta. Đorđević Čedomir je istakao da je na jednoj sednici u restoranu Vidovdan odlučeno da savez stoji iza tužbe između dva saveza.  Dr Andrija Antić je konstatovao da postoje dva pitanja i to su pitanje odgovornosti i način funkcionisanja u budućnosti. Prisutne je upoznaom da će da sponzoriše rad nezavisnog knjigovođe da se utvrdi tačno stanje.

 7. Glasalo se za usvajanje po izveštajimaIzveštaj o radu izvršnog odbora između dve skupštine – usvojen je jednoglasno
  a) Izveštaj takmičarske komisije – usvojen je jednoglasno
  b) Izveštaj disciplinske – usvojen je jednoglasno
  v)  Finansijski izveštaj – nije usvajan dok se ne utvrde činjenice i otklone sve nejasnoće
  g)Izveštaj nadzornog odbora pročitao – usvojen je za su glasala 30 delegata, 2 su bila protiv nije bilo suzdržanih.
 8. Predlog finansijskog plana za 2017. godinu razmatranje ove tačke dnevnog reda se odlaže do usvajanja finansijskog izveštaja.
 9. Diskusija i usvajanje  finansijskog plana za 2017. godinu pošto nije bilo predloga nije bilo ni diskusije ni usvajanja.
 10. Dopuna predsedništva izvršnog odbora
  Ivan Radulović i dr. Andrija Antić su predloženi iz prvog regiona, Aca Jakovljević je predložen iz šestog regiona i Belomarković Dejan je predložen iz desetog regiona.
  Predlog sva tri regiona je jednoglasno usvojen.
 11. Dopuna komisija – nije bilo
 12. Razno
  Đorđević Čedomir je predložio da predsednik izabere sam tehničkog sekretara i knjigovođu
  Ćirković Radosav je predložio da se odredi cena alki za 2018. godinu kao i da se razmatra prenos kvalifikacija.
  Jednoglasno je usvojeno da cena alke ostane ista a to je 17 dinara.U vezi prenosa kvalifikacija pročitane su odluke regiona i one su izgledale ovako:
  I region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija; III region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija
  IV region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija; V region je odlučio da ima prenosa kvalifikacija
  VI region je odlučio da ima prenosa kvalifikacija; VIII region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija
  IX region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija; X region je odlučio da ima prenosa kvalifikacija
  XI region je odlučio da ima prenosa kvalifikacija; XII region je odlučio da nema prenosa kvalifikacija

  Od 10 regionalnih saveza 6 regionalnih saveza su odlučila da se poštuju odredbe Takmičarskog pravilnika dok su 4 regionalna saveza odlučila da se menjaju odredbe Takmičarskog pravilnika i da se prenesu kvalifikacije.
  Na osnovu svega iznetog NEMA PRENOSA KVALIFIKACIJA ZA TAKMIČENjA KOJA NISU ODRŽANA USLED LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA.

  Vraćanje takse za takmičenja- za vraćanje je glasalo 26 delegata, protiv je glasalo 5 delegata i 1 je bio uzdržan.

  Dana 20.03.2017. godine na računu GSS-a nalazi se 1.013.453,03

U Beogradu, 18.03.2017.
PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINOM GOLUBARSKOG SAVEZA SRBIJE, Čedomir Đorđević

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie