Izvod iz zapisnika sa sastanka IO održanog 18.11.2017. godine

Izvod iz zapisnika sa sastanka izvršnog odbora održanog dana 18.11.2017. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama GSS Auto-put broj 20, 11080 Zemun – Beograd. Nepotrebno izostavljeno.

Prisutni: Dr. Andrija Antić i Radulović I.(1. reg), Stanojlović M. (3.reg), Rašić Z. (4.reg), Janković R. (5. reg), Jakovljević A. (6. reg), Vukanović D. i Vasić M. (8.reg), Ćirković R (12. reg).

Odsutni: Marinković Z. (9.reg), Belomarković D. (10.reg), Kalinić N. (11. reg).

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog izvršnog odbora
2. Razmatranje povraćaja takse sa dobijenog sudskog spora
3. Izveštaj blagajne
4. Rezime takmičarske sezone
5. Sajt saveza
6. Razno

TOK SASTANKA

Satanak je otvorio sekretar Izvršnog odbora Zdravko Rašić, minutom ćutanja za preminule članove I.O. Gutić Mijoslava (5. reg), i Vlajić Zorana (1. reg), pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog izvršnog odbora

Pristupilo se glasanju i zapisnik sa predhodnog izvršnog odbora je jednoglasno usvojen.

2. Razmatranje povraćaja takse sa dobijenog sudskog spora

 • Dragan Trifunović se javio za reč i izneo sledeće: „Spor sa Nikolom Sandulovićem za pečat je dobijen, u sporu nije bilo zaprećene novčane kazne, nisam informisan o visini troškova, potpisao sam ovlašćenje advokatu da podigne sudske troškove, advokat je prestao da izdaje fakture te smatra da troškovi pripadaju njemu“.
 • Mileta Stanojlović se javio za reč i postavio pitanje Draganu T. :“ Da li si dobio presudu po sporu“?
 • Dragan Trifunović je odgovorio: „Dobio sam presudu ali u presudi ne stoje sudski troškovi, kako piše troškovi padaju na teret suda“.  Dragan Trifunović je priložio presudu broj IK br.1280/16 od 02.12.2016. godine koju je prisutnim članovima pročitao Zdravko Rašić.
 • Dragan Vukanović se javio za reč i izneo sledeće: “Za advokatske usluge smo dali 2012. godine 89.800 dinara, 2013. godine 89.600 dinara, 2014. godine 23.400 dinara, 2015. godine 36.100 dinara i 2016. godine oko 40.000. dinara. Ukupno smo smo advokata platili 278.900 dinara, nas interesuje koliko je puta advokat zastupao Dragana i po kojoj ceni“.
 • Mileta Stanojlović se javio za reč i konstatovao da izlazak advokata zavisi od vrednosti spora, ali da mi ne znamo kako su se oni dogovorili.
 • Dragan Trifunović je odgovorio:“Izlazak advokata sa fakturom je bio u vrednosti od 100 evra“.
 • Mileta Stanojlović se javio za reč i konstatovao da se datumi izlaska ne uklapaju sa datumima faktura ali se iznos u novcu poklapa.
 • Dr. Andrija Antić je postavio pitanje Draganu Trifunoviću:“ Da li si pisao zahtev sa advokatom da naplati sudske troškove“?
 • Dragan Trifunović je odgovorio:“ Dao sam ovlašćenje advokatu dok sam bio zastupnik saveza“.
 • Dr. Andrija Antić je dao primedbu da je Trifunović zajedno sa advokatom koga finansira savez morao da podnosi redovniji izvestaj o svakom izlasku na sudjenje kako bi savez tj. izvrsni odbor imao tačnu evidenciju o finansijama i samom toku procesu suđenja
 • Mileta Stanojlović se javio za reč i izneo sledeće: “Našao sam mog prijatelja advokata da nas zastupa, samo za troškove puta od Šapca do Beograda što je iznosilo oko 2000 dinara. Na moje pitanje advokatu koji je zastupao savez, šta nam nudi? Odgovor je bio ništa“.
 • Dragan Vukanović se javio za reč i dao predlog da dignemo ruke od ovoga.
 • Radoslav Ćirković se javio za reč i preneo prisutnima: “U medija centar bili smo nas petorica po odluci I.O. tako da je mogao bilo ko od nas da bude tužen“.
 • Ivan Radulović se javio za reč i objasnio: „Savez nije tužen već su tužena fizička lica, najbolje bi bilo kada bi se taj proces završio, ali je ishod procesa za sada neizvestan“.
 • Dr. Andrija Antić je predložio da se naknada za dobijeni spor u drugom procesu iskoristi za treći proces bez da savez više plaća advokata, a kakav će biti epilog videćemo. Tražimo razgovor sa advokatom. Zbog neizvesnosti presude po neokončanom sporu koji se vodi po tužbi Nikole Sandulovića protiv Dragana Trifunovića i Zorana Mitrovića, konačna odluka biće doneta na sledećem I.O. GSS, kada će biti pozvan da prisustvuje i advokat sa svojim izveštajem.
 • Dragan Trifunović je predložio da se savez obrati zvaničnim dopisom advokatu da prisustvuje sledećem I.O.

3. Izveštaj blagajne

Ivan Radulović je preneo da na računu ima 1.095.314,42 dinara. Očekuje naručivanje druge tura alki. Treba isplatiti još 30% prve ture alki za 2018. godinu, što je oko 300.000,00 dinara. Dosadašnja praksa je bila da za drugu turu alki se uplati od 60.000,00 do 70.000,00 dinara. U prvoj turi naručeno je blizu 260.000 alki, ali dolaskom novih članova u savez taj broj se povećava.

4. Rezime takmičarske sezone

 • Dragan Vukanović u okviru takmičarske sezone sve je jasno, održana su seniorska savezna takmičenja, imamo obezbeđen nagradni fond. Prisutne je obavestio o održanim utakmicama i pokazao dve garniture pehara dobijenih od donatora. Ako se donator ne složi da iste zameni za veće garniture, najveći pehari biće podeljeni ekipnim pobednicima, što su se i složili svi prisutni članovi I.O.
 • Ivan Radulović se javio za reč i kazao: “Da se poštuje takmičarski pravilnik u svakom slučaju, ali kada je u pitanju rezervni termin a prognoza na granici, da se kontaktiraju takmičari i uvaži njihovo mišljenje, kako ne bi propala takmičenja, ove godine su otkazana zbog loše vremenske prognoze koja je izašla u petak da bi izašla povoljna vremenska prognoza nakon otkazanog takmičenja“. Sa Andrijom Antićem kao delegati Beograda (1. Region) a ispred Beograda dajemo predlog da se za takmičenje u drugom terminu, kada je dan granični da takmičarska komisija kontaktira niže takmičarske komisije a one svoje takmičare da se izjasne o takmičenju kako bi odlučivala većina.
  Odlučeno je da u rezervnim terminima kada je prognoza na granici sa takmičarskim pravilnikom, o puštanju utakmice kontaktirati takmičare i odluku donositi nakon njihovog mišljenja.
 • Dr. Andrija Antić je tražio objašnjenje za neodgovorno ponašanje prognozera kao plaćenog lica od strane saveza, uoči takmičenja senorskog prvenstva za Beograd koje nije održano zbog toga, što je kasnila objava vremenske prognoze. Postavio je pitanje prognozeru da li se vrši pritisak na njega uoči takmičenja od strane nekih takmičara.
 • Jovan Čubrilo meteorolog (gost) I.O. je objasnio da je imao problema tehničke prirode toga dana, da na njega niko nije vršio pritisak već da dolaze neke klimatske promene, tako da je broj povoljnih dana bio manji zbog strogog takmičarskog pravilnika. Tačnost prognoze je od 12 do 36 sati unapred.
 • Dr. Andrija Antić je dao predlog da se subota ujutru označi kao dan odluke o pustanju utakmice u nedelju, ukoliko je u petak nesigurana vremenska prognoza, jer je tada najsigurnije kakvo će vreme biti u nedelju
 • Jovan Čubrilo meteorolog (gost) I.O. Postoji ta mogućnost jer je tačnost prognoze od 12 do 36 sati unapred, ali to će povećati cenu izrade prognoze. Takođe je potrebno da se odluka o prognozru donese u toku zimskih meseci kako bi se izvršile pripreme i sa gotovim softverskim programom započela takmičarska sezona. Do sada je prognozeru ostajao kratak rok za pripremu kvalitetnog softverskog programa.

Odlučeno je da u cilju pravilnog donošenja odluka takmičarskih odbora pojedinih saveza, kada je vremenska prognoza neizvesna u petak da isti odluku o održavanju utakmice donesu u subotu, nakon izlaska preciznije vremenske prognoze.

5. Sajt saveza

 • Nikola Jovović se javio za reč i kazao: “Goran Marić-Mačak iz Australije hoće da nam pokloni sajt, da na nama ostaje da se dogovorimo sa Senadom Kapom koji će uređivati sajt, da održavanje sajta iznosi oko 100 evra na godišnjem nivou. Prisutni članovi su se saglasili sa predlogom za sajt.

6. Razno

 • Dr. Andrija Antić je preneo prisutnim članovim I.O. da ga je zvao Purešević Dragan i obavestio da je SRB savez napravio inicijalni odbor za ujedinjenje saveza. Da je njegov odgovor bio da se SRB savez pisano nama obrati sa svojim predlogom. Da u slučaju pisanog obraćanja SRB saveza pregovorima budu prisutni svi članovi I.O. GSS saveza čiji članovi predstavljaju svoje regione i koji će da iznose stavove svojih regiona, nakon upoznavanja sa sadržinom dopisa SRB saveza. Takođe je upoznao prisutne članove I.O. da je pozvan na revijalnu utakmicu u malom fudbalu između ekipe GSS saveza i SRB saveza, te da će on biti član ekipe na terenu.
  Prisutni članovi su jednoglasno podržali predlog i odluku predsednika GSS saveza.

U Zemunu, 18.11.2017.
PREDSEDAVAJUĆI IZVRŠNIM ODBOROM GOLUBARSKOG SAVEZA SRBIJE, Dr Andrija Antić

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie