Izvod sa sastanka IO GSB održanog 22.12.2017. godine

Izvod sa sastanka Izvršnog Odbora Golubarskog Saveza Beograda održanog 22. 12. 2017. godine u 18 časova u prostorijama GSB-a u Grmeču.

Prisutni: Dr. Antić A. (Rakovica), Veselinović D. (Palilula), Aleksić S. (Obrenovac), Janković B. (Voždovac), Čeh A. (Voždovac), Radulović I. (Zemun), Praizović V. (Čukarica), Piperin S. (Surčin), Jovović N. (N.Beograd), Đorđević R. (Zvezdara), Milanović R. (Grocka), Ivanović I. (Mladenovac), Đorđević M. (Lazarevac)
Odsutni: Čolaković M. ( Obrenovac), Mitić B. (Zemun)

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Izvršnog Odbora
 2. Izveštaj Blagajne GSB-a.
 3. Izveštaj sa zajedničke sednice MOSS-GSS.
 4. Priprema slave.
 5. Razno

Tok sastanka:

 1. Izveštaj sa predhodnog Izvršnog Odbora je jednoglasno usvojen.
 2. Na računu GSB-a se 22.12.2017. nalazi 152 743,73 dinara. U međuvremenu je, posle zadnjeg sastanka, kupljena garnitura pehara za juniorsko takmičenje regiona, zlatna alka, pločice, kao i 12 garnitura pehara za O.S. Od obaveza Saveza ostalo je da se plati štampanje diploma (2000 din) knjigovođa (3000 din) i slanje i štampanje biltena do kraja godine.
 3. Jovović Nikola pročitao je zvanični bilten sa sastanka I.O. GSS –a i radne grupe MOSS.
  Dr. Andrija Antić napomenuo je da je sastanak protekao u veoma prijatnoj atmosferi uz obostrano uvažavanje i maksimalno poštovanje i da je na sastanku napravljen korak napred ka spajanju Saveza, ali da je ujedinjenje daleko i da prvo treba da budu usvojeni principi platforme koju ćemo razmatrati na ovom sastanku. Osnovni cilj svega je ujedinjenje golubarstva u Srbiji.
  Radulović Ivan pozdravio je inicijativu koja je potekla od MOSS-a, pohvalio sastanak koji je održan uz konstataciju da je bio ubeđen da će se posle tog sastanka rukovodstva članstvo lako ujediniti, ali da je po pozivima posle sastanka shvatio da to baš nije tako i da će biti mnogo problema na lokalu. Beograd će takođe teško da se ujedini. Bitno je da se zna da su se rukovodstva dosta konstruktivno i lako dogovorila, ali da je sada problem u članstvu, da probleme treba rešavati postupno. Naglasio je da članstvo mora da zna da do ujedinjenja nije došlo, ali da će se na tome postupno raditi. Stavljena je primedba na naziv Saveza, jer je usvojeno da se savez zove «Golubarski Savez Srbije», bez dužeg i kraćeg naziva.
  Piperin Sreta obavestio je sve da je na teritoriji O.S. Surčin već učinjen prvi korak ka tome, pošto je održano zajedničko KUP takmičenje između članova oba saveza, da je čak i jedno društvo koje pripada SS-u bilo u tome. Smatra da će to ići lako kod njih.
  Đorđević Mikica (posmatrač) misli da je ujedinjenje pozitivno i da mora da se stavi akcenat na takmičarski pravilnik kategorije i kvalifikacije za Ligu Prvaka i Ligu Šampiona, jer smo tu različiti, i tu se pravi diskriminacija među takmičara jer je to bilo mnogo lakše u MOSS-u osvojiti. Smatra i da centar Saveza mora biti Beograd i da će se jug MOSS-a otcepiti svakako zbog pravilnika.
  Čeh Aleksandar opominje da je bitno pitanje paralelnih društava koja ne mogu zajedno.
  Đorđević Rade smatra da je goruće pitanje paralelnih društava i da predlaže da tu nekakvu oznaku na društvima koja su dupla nose ona društva koja su «mlađa», odnosno da se za utvrđivanje osnovnih društava, onih koja su starija uzima APR, odnosno datum registracije društva kod APR-a. Samo tako će pravda biti zadovoljena.
  Praizović Vladimir rekao je da je ta ideja u ujedinjenju lepa na papiru, ali da će u praksi na terenu biti mnogo problema. Ne sviđa mu se ucena MOSS-a za sedište saveza i smatra da ako se krene s ucenama nikada neće biti rezultata.
  Aleksić Slobodan podsetio je sve prisutne da je GSB bio inicijator ujedinjenja pre par godina, da smo čak oformili i radnu grupu za pregovore, ali smo odbijeni od strane MOSS-a i ucenjeni da samo možemo da se utopimo u njih. Stvar oko ujedinjenja je veoma osetljiva i treba lagano da se rešava korak po korak i za to je potrebno mnogo vremena i strpljenja. Mi smo se od tih ljudi iz MOSS-a već jednom razišli i potrebno je određeno vreme, možda i godine da mi međusobno ponovo steknemo poverenje jedni u druge. Ne treba srljati u ujedinjenje, imamo stabilan savez, i ujedinjenje mora biti u ciklusima. On lično garantuje da u Obrenovcu nema šanse da se ljudi ujedine dok se iz rukovodstva ne sklone neki ljudi koji su i materijalno i takmičarski oštetili savez, i protiv kojih su vođeni disciplinski postupci. Rok koji je dat, 1. februar je kratak i dotle ne može da se priča o ujedinjenju.
  Milanović Radovan izneo je da mu smeta tako brzo ujedinjenje, i zanima ga zašto je prihvaćeno na alkicama SRB kada je GSS zaštićeno kod zavoda za intelektualnu svojinu višegodišnjim ugovorom, po kom pravilniku će biti održavana takmičenja, koliko je materijalno stanje MOSS-a, odnosno koliko para unose u eventualno ujedinjenje i zbog čega dozvoljavamo da nas ucenjuju sa sedištem u Jagodini, kad će jug svakako da ode u novoformirani Icin savez u Nišu. Smatra da je nemoguće da se do 1. februara izjasnimo o ujedinjenju i da je rok kratak.
  Jovović Nikola objasnio je prisutnima da se treba boriti za svakog člana saveza, da nije mali broj onih koji bi otišli u koliko sedište ne bude u Jagodini, da je korektno izaći u susret MOSS-u ako su nas to zamolili, ali i da podseti da bi takav ustupak bio samo na papiru, da bi prostorije saveza ostale tu gde jesu, da bi se sve osim eventualnih sastanaka I.O. GSS-a održavalo u prostorijama u kojima se savez i sada nalazi. Ukoliko bi ti članovi sa juga stvarno i pored tog ustupka otišli iz bilo kog razloga, ništa nas ne bi sprečavalo da ponovo izglasamo sedište u Beogradu, i ceo taj postupak kod APR-a košta 2600 dinara, i lako ga je sprovesti u delo. Društva koja su registrovana kod APR-a ne bi imala nikakve troškove u koliko bi došlo do spajanja, jer bi ta oznaka kraj «mlađeg društva» bila korišćena samo formalno na alci radi administrativnog razlikovanja na takmičenju ili u katalogu, a ispred APR-a bi svi zadržali svoj naziv.
  Sreta Piperin predložio je da nastavimo ka ujedinjenju saveza, ali da propustimo ovu sezonu, već da češće sedimo jedni naspram drugih i rešavamo sve probleme.
  Veselinović Dragan priču o ujedinjenju smatra pozitivnom, ali nije hteo da prisustvuje sastanku u «Kristalu», iako je bio pozvan. Naš savez stoji na stabilnim finansijskim nogama posle duže vremena, takmičenja su nam poštena i to bi trebalo tako i da ostane. Oko ujedinjenja treba da se dogovara, a on je doveo na ovaj sastanak Dragana Ilića iz svoje opštine koji je došao iz SRB-a u njegovo društvo i koji je godinama bio tamo na funkcijama i zna pravo stanje. Smatra da je njegovim dolaskom O.S. Palilula dobila velikog radnika.
  Dragan Ilić (gost) naglasio je da je odavno funkcioner u savezu, da se borio protiv Nikole Sandulovića više nego mnogi drugi i da mu nije ćutao i da podržava ujedinjenje uz obostrani dogovor i bez ljudi koji su pravili probleme.
  ZAKLjUČAK: Jednoglasno se usvaja predlog da se prilikom određivanja starijeg društva, kod paralelnih društava, u koliko dođe do ujedinjenja mora uzimati datum iz rešenja koje je doneo APR.
  O PLATFORMI UJEDINjENjA SVE OPŠTINE MORAJU DONETI PISMENI ODGOVOR DO 16.01.2018. KADA SE ZAKAZUJE NOVI IZVRŠNI ODBOR (16.01.2018. u 18 časova, prostorije GSB-a u Grmeču).
 4. Golubarska slava će se tradicionalno održati 19.01.2018. godine u restoranu „Vidovdan“. Okupljanje je od 11 časova, pozvani su svi golubari, a jede se i pije ono što donesemo. Domaćin je GSS 247 sa Opštine Zvezdara.
 5. Podela alkica biće u prostorijama saveza u Grmeču, po pravilniku, u subotu 30.12.2017. od 10 časova. Odobreno je Opštinskom Savezu Voždovca da alkice preuzme direktno od kucača u petak 29.12.2017. zbog toga što im je uveče termin za sastanak u M.Z. , koji ne mogu pomeriti za subotu, pošto je M.Z. zauzeta. Opštinski Savez Voždovac treba da napiše molbu za to odobrenje.

Sastanak završen u 21:00 čas.

U Beogradu, 22.12.2017.
Predsednik Izvršnog Odbora GSB, Dr Andrija Antić

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2018 SrpskiVisokoletac.com. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie